Kompanzasyon Panoları

Sistemdeki endüktif yük kaynaklı kullanılamayan enerjinin aktif ve/veya pasif olmak üzere kapasitif sistemlerle desteklenerek cosQ katsayısının istenen seviyede tutulmasını sağlayan panolardır.Kompanzasyon panolarının temel amacı güç faktörünü düzeltmektir. Bu sistemlerde; kondansatör, reaktör ve şönt gibi yüksek ısı üreten elemanlardan yararlanılır.

Bu sebeple havalandırma konusu önem taşımaktadır.