Arıtma

Atıksu Proseslerinde

Ön ve son çökeltme Sistemleri Elektrifikasyonu,

Havalandırma ve Blower Otomasyonu

Pompa İstasyonları , Çamur Susuzlaştırma Prosesleri ve Kontrol Sistemleri

Çamur yoğunlaştıma Sistemleri

Vana Kontrol ve havalandırmalı kum ve yağ tutucu Sistemleri Otomasyonu,

Tüm gerekli enstrümanların (Debimetreler, Sıcaklık , Basınç ve Seviye Sensörlerinin temini, montajı ve Sistem Entegrasyon Otomasyonu

Fülakulasyon Havuzu ve Temiz Su terfi istasyon sistemleri Prosesleri için her türlü elektrifikasyon işleri yapılmaktadır

MCC Panoları, Hız Kontrol ve Softstarter Panoları

Kumanda ve PLC Panoları

Scada Sistemleri , Otomasyon yazılımları, devreye alma hizmetleri

Saha faaliyetleri (Kablaj, Montaj, Tavalama işleri ve Servis hizmetleri)